De module Documenten behandelt de belangrijkste concepten en vaardigheden die nodig zijn voor veelvoorkomende tekstverwerkingstaken, zoals het maken, opmaken en afwerken van brieven en andere alledaagse documenten.

Met zoveel functies die nu essentiële ICT-vaardigheden gebruiken, moeten werknemers aantonen dat ze in staat zijn om tekstverwerkingstoepassingen te gebruiken om effectief documenten op de werkplek te produceren. Deze module behandelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om duidelijk gepresenteerde, goed gestructureerde documenten te maken.

Deze module is geschikt voor een breed scala aan kandidaten die effectief met documenten willen kunnen werken met behulp van een scala aan tekstverwerkingstoepassingen.

Ontwikkel de vaardigheden die nodig zijn om complexe documenten te maken die aantrekkelijk en gemakkelijk te lezen zijn.

Moduleoverzicht

CategorieSkill set
De applicatie gebruiken
 • Werken met documenten
 • Productiviteit verhogen
Document maken
 • Tekst invoeren
 • Selecteer, bewerk
Opmaak
 • Tekst
 • Alinea’s
 • Stijlen
Objecten
 • Tabel maken
 • Tabelopmaak
 • Grafische objecten
Mailmerge
 • Voorbereiding
 • Outputs
Outputs voorbereiden
 • Opstelling
 • Controleren en afdrukken

Belangrijkste leerresultaten

Succesvolle kandidaten kunnen tekstverwerkingsprogramma’s gebruiken om alledaagse documenten te maken, te bewerken en uit te voeren. Na het behalen van deze module zullen kandidaten er zeker van zijn hun documenten te verbeteren met tekstopmaak en door gemeenschappelijke functies zoals tabellen of afbeeldingen in te voegen. Ze zullen in staat zijn om:

 • de belangrijkste concepten van tekstverwerking begrijpen
 • identificeer de verschillende bestandsindelingen en hoe u ze kunt opslaan
 • goede praktijken herkennen bij het toepassen van opmaakopties
 • de verschillende elementen, objecten en gegevens begrijpen die aan een document kunnen worden toegevoegd
 • weet hoe u een document moet finaliseren en voorbereiden om af te drukken
 • documenten voorbereiden en maken met Afdruk samenvoegen

Waarom certificeren bij ICDL?

 • ICDL-certificering wordt internationaal erkend door werkgevers en instellingen.
 • ICDL-modules zijn ontwikkeld met input van computergebruikers, materiedeskundigen en praktiserende professionals van over de hele wereld.
 • De regelmatig bijgewerkte inhoud van de syllabus weerspiegelt de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden die typisch zijn voor functies.
 • ICDL-modules zijn gericht op het verwerven van vaardigheden en begrip van concepten.
 • De inhoud van de ICDL-syllabus is onafhankelijk van de leverancier, zodat vaardigheden en kennis overdraagbaar zijn.
 • ICDL heeft strenge Quality Assurance Standards (QAS) en er worden regelmatig interne en externe kwaliteitsaudits uitgevoerd.

Syllabus

De gedetailleerde syllabus voor de module Documents is openbaar beschikbaar, zodat er volledige duidelijkheid is over wat er wordt behandeld.

Het syllabusdocument, waarin de specifieke vaardigheden en kennis worden beschreven die u zult leren en waarvoor u wordt gecertificeerd, kunt u hier downloaden (in het Engels).