Shanghang Secondary Vocational Secondary School
39 Zhenxing East Road, Linjiang Town, Fujian, China
(Fujian)
China
In-house Test Centre