REA College locatie Haarlem (School)
Amsterdamsevaart 268
Haarlem
Nederland
https://www.heliomare.nl/locaties/beroepsopleidingen-en-rea-college-in-haarlem/
Hogeschool