Chongqing Joint Vocational School
No. 13, Nishang Avenue, Yubei District, Chongqing, China
(Chongqing)
China
In-house Test Centre